9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καλώς Ήλθατε στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας!

 Διαδικασίες Αξιολόγησης

 Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

 1. Γαπκιάδης Γεώργιος, Δ/ντής του Σχολείου (γενικός συντονισμός)
 2. Φιλίππου Ολυμπία, Υποδιευθύντρια του Σχολείου
 3. Αξιώτη Κυρική, δασκάλα
 4. Αντωνίου Παρασκευή, δασκάλα Ειδικής Αγωγής
 5. Αρβανίτου Γεωργία, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 6. Γεωργίου Δασκάλα, εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας
 7. Γκώτη Μαρία, δασκάλα
 8. Δημητριάδου Αλεξάνδρα, δασκάλα
 9. Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, δάσκαλος
 10. Μάμαλη Χρυσάνθη, δασκάλα
 11. Ματσουλιάδη Χριστίνα, δασκάλα
 12. Μπασακύρου Ζωή, δασκάλα
 13. Σαριόγλου Νικόλαος, δάσκαλος
 14. Τσιόγκα Χαρίκλεια, δασκάλα
 15. Χαραλαμπίδου Ιωάννα, δασκάλα
 16. Χατζηιωαννίδης Ηλίας, δάσκαλος

 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Κωτόπουλος Θεοδόσιος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Καστοριάς.

 Στην 1η συνεδρίαση της ολομέλειας του προγράμματος, 18/11/2010, αποφασίστηκε να δημιουργηθούν τρεις ομάδες εργασίας και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε εκπαιδευτικού στην ομάδα:

1η ομάδα: Δημητριάδου Αλεξάνδρα (συντονίστρια), Μπασακύρου Ζωή (πρακτικογράφος), Χατζηιωαννίδης Ηλίας (μέλος), Αρβανίτου Γεωργία (μέλος), Μάμαλη Χρυσάνθη (μέλος).

2η ομάδα: Αντωνίου Παρασκευή (συντονίστρια), Αξιώτη  Κυριακή (πρακτικογράφος), Γκώτη Μαρία (μέλος), Τσιόγκα Χαρίκλεια (μέλος), Φιλίππου Ολυμπία (μέλος).

3η ομάδα: Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος (συντονιστής), Χαραλαμπίδου Ιωάννα (πρακτικογράφος), Γεωργίου Δήμητρα (μέλος), Ματσουλιάδη Χριστίνα (μέλος), Σαριόγλου Νικόλαος (μέλος).

Στην 2η συνεδρίαση της ολομέλειας του προγράμματος, 15/12/2010, έγινε λεπτομερής ανάλυση ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η επιλογή δείκτη από κάθε ομάδα για συστηματικότερη διερεύνηση.

Στην 3η συνεδρίαση της ολομέλειας του προγράμματος, 31/1/2011, οι ομάδες παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο ανέλυσαν και διερεύνησαν το δείκτη που είχαν επιλέξει.

Η πρώτη ομάδα πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις (6/12/2010, 14/12/2010, 26/1/2011).

Η δεύτερη ομάδα πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις (22/11/2010, 14/12/2010, 12/1/2011).

Η τρίτη ομάδα πραγματοποίησε πέντε συναντήσεις (23/11/2010, 7/12/2010,14/12/2010, 14/1/2011,24/1/2011).

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   Στο Σχολείο μας προσπαθούμε να εφαρμόσουμε νέες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Το διδακτικό προσωπικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου Σχολείου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής για ποιοτικότερη εκπαίδευση. Έχει πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς Εκπαίδευσης και είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας είναι πολύ καλές και ο καθένας από τη θέση του επιτελεί το καθήκον του. Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών πετυχαίνονται σε υψηλό βαθμό. Η φοίτηση των μαθητών δεν παρουσιάζει προβλήματα και η πρόοδος τους είναι πολύ καλή. Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως σκοπό την ανατροφοδότηση και το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων.